30.03.2016 - 20.11.2016 | Památník písemnictví na Moravě

Dobrodružství abecedy

Historie abecedy od počátku po současnost. Abeceda hravá a inspirující. Interaktivní výstava pro začínající i pokročilé čtenáře.

Všichni jsme se kdysi učili číst…

A díky tomu se ve výstavě mohou návštěvníci vrátit do časů uzlových značek, vrubovaných hůlek, k sumerskému klínovému písmu nebo egyptským hieroglyfům, navštívit středověké skriptorium. Lákavá je možnost „osahat si“ dobové psací prostředky (hliněné tabulky, voskové destičky, šňůrky kipu, kolekce funkčních psacích strojů).

Na školní kolektivy čeká v duchu osnov zastavení v různých údobích české jazykové historie, například v čase Komenského živé abecedy nebo nad slovotvorbou národního obrození.  Jistě zaujme exkurz mezi básníky poetismu a experimentální poezie 60. let minulého století. V typografických zásadách a pravidlech se vlastním umem zdokonalí zvídavé děti v hracích a pracovních koutcích, vymezeným školním kolektivům i jednotlivým návštěvníkům.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf