08.06.2016 - 02.10.2016 | Památník písemnictví na Moravě

K celosti ‒ malby a grafiky Ladislava Laštůvky (1951‒2012)

Výstava představuje celoživotní tvorbu malíře a grafika Ladislava Laštůvky. Prodlouženo do 2. 10. 2016.

Ladislav Laštůvka ve své práci využíval klasické techniky malby a grafiky (litografie, monotyp) a i jeho přístup k tvorbě byl v dobrém smyslu tradiční – chápal ji jako zápas o určitou technickou dokonalost, vážnost a pravdivost sdělení, které je velmi osobní. Vycházel ze svých vnitřních pocitů a představ, které nejčastěji vtěloval do ženských postav a torz zasazených do neurčitých přízračných prostorů. Objevuje se ale i mužská postava s náznaky křesťanské symboliky. Laštůvkovy obrazy a grafiky mají blízko k linii imaginativního umění a svou emocionálností a světelnou atmosférou se vztahují i k barokní malbě.

Památník písemnictví hostí výstavu L. Laštůvky také proto, že v jeho práci najdeme spojitosti s literárním světem. Některé jeho grafické listy jsou věnované poezii Jana Skácela, Josefa Palivce nebo dílu italského básníka a spisovatele G. D´Annunzia. Ilustroval sbírku básní Zdeňka Volfa. Kromě těchto konkrétních styčných bodů byla literatura pro Laštůvku inspirující i v širším smyslu - mezi oblíbené autory patřil např. Václav Hrabal nebo A. de Saint-Exupéry.

V souvislosti s výstavou vychází monografie shrnující celoživotní tvorbu autora - obsahuje barevné reprodukce, úvodní esej básníka Zdeňka Volfa a znovu přetištěné uměleckohistorické texty Bronislavy Gabrielové a Jaroslava Kačera.

Vernisáž proběhne 7. 6. 2016 v 17:00. Úvodní slovo pronese Ivo Binder, jako hudební host vystoupí Iva Bittová a verše přednese Zdeněk Volf.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf