30.06.2016 - 30.09.2016 | Památník písemnictví na Moravě

Knihy doby Karla IV.

Poklady rajhradské knihovny.

AKTUÁLNĚ:

Na závěr výstavy Knihy doby Karla IV. (7. 9. – 11.9. 2016) připravil Památník písemnictví na Moravě prezentaci originálů rukopisů ze 14. století. Ve středu 7. září od 17 hodin ji uvede přednáška Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. nazvaná Skrytá krása rukopisů a zrození středověkých knihoven. O víkendu 10. a 11. září budou výjimečně zpřístupněny i nejnověji zrekonstruované prostory rajhradského kláštera – knihovna prof. Miloše Stehlíka, který po dlouhá léta sbíral umělecké předměty a „krásné knihy“. K vidění bude např. kolekce knižních obálek, které zpracoval Josef Čapek, nebo část sbírky moderního umění.

Památník písemnictví na Moravě představuje v tomto jubilejním roce písemnictví doby Karla IV. K vidění budou krásně zdobené rukopisy užívané v liturgické praxi i knihy světské – humanistická díla slavného italského básníka Francesca Petrarky i dokumenty právní.

Velkým lákadlem bude jistě vzácná berla, insignie představených rajhradského kláštera, která pochází také z doby vlády Karla IV.  Rajhradská berla a originály knih budou vystaveny v době 29. června – 6. července. Knihy poté nahradí makety a v této podobě bude výstava přístupná do 11. září 2016.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf