24.09.2016 - 26.02.2017 | Památník písemnictví na Moravě

Víno a knihy

Věda, právo, krásná literatura, umění a réva vinná ze všech psaných stran.

Nejnovější výstava v Památníku písemnictví na Moravě představuje sepětí knih s révou, nejkulturnější z rostlin, jejíž druhy a odrůdy lidé pěstují ještě déle než svá písma. Knihy mají s vínem mnoho společného. Tiskařský lis byl odvozen od vinařského, jak hrozny, tak i myšlenky zrají v řádcích, ve středověku i na úsvitu novověku se zejména mezi kláštery a univerzitami knihy přepravovaly v sudech… Než člověk otevře knihu nebo „sedmičku“ a začne objevovat dosud nepoznané, je třeba, aby tvůrci do svého díla vložili všechen svůj um a k talentu ještě přidali pořádný kus poctivé práce. Odborná pojednání o pěstování révy a zpracování hroznů, právní texty chránící vinohradníky a především jejich majetek, krásná literatura inspirovaná vínem, motivy hroznů a vína na ex-libris, pijácké verše, herbáře, kuchařky…

Nikoli druhotným cílem autorů výstavy bylo zprostředkovat návštěvníkům podíl vinné révy a vína na kultivaci člověka, na jeho zušlechťování, na jeho víře a kultuře, jakož i na vzniku lidové slovesnosti a krásné literatury.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf