14.09.2019 - 14.09.2019 | Památník písemnictví na Moravě

Rajhradské středověké skriptorium – workshop

Poznejte poklady rajhradské rukopisné sbírky, zahrnující více než sto středověkých knih. Seznamte se s výrobou středověkých rukopisů a vyzkoušejte si psaní středověkého písma a malování iniciál. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Návštěvníci se nejprve v historickém sálu klášterní knihovny seznámí s četnými ukázkami z rajhradské rukopisné sbírky. Prostřednictvím komentované prohlídky bude k vidění nejstarší kniha sbírky – tzv. Martyrologium Adonis z počátku 10. století, představující druhý nejstarší rukopis na Moravě, který je o více než jedno století starší než samotný zdejší klášter, a dále ukázky liturgických knih, které se používaly v Rajhradě již ve 12.–14. století. Prohlédnout si bude možné i breviář z místního skriptoria se vzácnými iluminacemi připisovanými Mistru Theodoricovi. Neméně krásné jsou též rukopisy Petrarcovy a bohatě zdobené opisy dobově oblíbených kazatelských příruček. První část setkání zakončíme ukázkami husitských a protihusitských traktátů z 15. století, včetně opisů několika významných děl Mistra Jana Husa.

V muzejním skriptoriu poté bude na návštěvníky čekat seznámení s praktickou stránkou vzniku středověkých rukopisů. Dozvíme se například, čím a na co se rukopisy psaly, postup výroby písařských látek (zejména inkoustů, barev a pergamenu) a také to, čím můžeme historické a obtížně dostupné látky dnes nahradit. V praktické části se poté návštěvníci budou moci vžít do role středověkého skriptora a získané poznatky si vyzkoušet prostřednictvím psaní textu brkem podle středověké předlohy, stejně jako malování barevných iniciál. Odměnou za pracovní úsilí bude i malé pohoštění.

Vstupné: 50 Kč
Začátek akce: 10.00 a 14.00
Akce na objednávku předem (z důvodu omezené kapacity) na telefonu 547 229 126.

Více informací o projektu Dny evropského dědictví najdete ZDE.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf