10.11.2019 - 24.11.2019 | Památník písemnictví na Moravě

Den poezie – Otevři oči!

V rámci 21. ročníku festivalu Památník písemnictví na Moravě nabídne seminář tvůrčího psaní se spisovatelem a překladatelem Richardem Skolkem a speciální komentované prohlídky.

V rámci celorepublikového, již 21. ročníku, festivalu Den poezie se uskuteční v Památníku písemnictví na Moravě seminář tvůrčího psaní pro mladé spisovatele středních škol se spisovatelem a překladatelem Richardem Skolkem. Dále budou probíhat specializované komentované prohlídky literárním světem a historií klášterní knihovny pro studenty a žáky základních a středních škol, které budou v duchu letošního motta festivalu: "Otevřete oči!"

Akce je zdarma! 
Přihlásit se můžete u koordinátorky M. Šudomové, na e-mailu: m.sudomova@muzeumbrnenska.cz.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf