20.09.2019 - 26.01.2020 | Památník písemnictví na Moravě

Pálavo nádherná…

Pálavské vrchy jako tradiční inspirační zdroj pro výtvarné i slovesné umění. Charakteristický reliéf nejúrodnějšího klínu Moravy, nepřetržitě zabydlený lidmi od dob neolitu, zásadně proměnilo vodní dílo u Nových Mlýnů…

Výstava seznámí návštěvníky s kulturní krajinou Pálavských vrchů, kde našlo inspiraci mnoho spisovatelů, výtvarníků i fotografů. Právě název Pálavo nádherná… je převzat z veršů básníka Petra Bezruče.

Výtvarné umění bude zastoupeno díly malířky Danuše Vítkové-Klímové, která ve své tvorbě čerpá z okolí Pálavských vrchů a ráda se nechá inspirovat rozmanitostí místní krajiny. Na svých akvarelech, pastelech a malbách ztvárnila krajinu moravského Podpálaví v různých úhlech a časových úsecích.

Své velkoformátové fotografie zachycující různorodou faunu a flóru, vinice a vinařské prostředí představí fotograf Vlastimil Vojáček, jenž se kromě astrofotografie věnuje i krajinářské fotografii.

Netradičně budou také prezentovány záběry z ptačí perspektivy ‒ pomocí dronů se návštěvníkům naskytnou nezvyklé a nevšední letecké záběry a snímky Pálavy. Krajina jižní Moravy ukáže, jakou inspirací může být jak pro výtvarné, tak slovesné umění.

Vernisáž se uskutečnila v pátek 20. 9. 2019 od 17 hodin, za doprovodu cimbálové muziky Vonica.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf