20.11.2019 - 10.01.2020 | Památník písemnictví na Moravě

Adventní a literární inspirace

Zelený věnec se svícemi nemusí být jediným adventním symbolem, podobně jako závěr roku neprovázejí pouze koledy. Nahlédnutí do literární a zvykoslovné historie ve spojení s neotřelými výtvarnými kreacemi pro sváteční interiéry.

  

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf