LESEBUCH

V Památníku písemnictví na Moravě se v roce 2009 uskutečnila výstava s názvem Máma má mísu věnovaná slabikářům. Jejich součástí bývaly i čítanky, pro větší čtenáře již vydávané samostatně. V Knihovně Muzea Brněnska se mj. nachází čítanka pro střední školy Deutsches Lesebuch für österreichische Mittelschulen vydaná v Brně roku 1915. Jejím autorem je Guido Glück (1882–1954), brněnský, německy píšící spisovatel a gymnaziální profesor. Mezi ukázkami najde čtenář texty slavných spisovatelů jako je J.W.Goethe, S. Zweig či H. Hesse a vedle nich i jména autorů dnes pozapomenutých.
Mgr. Andrea Vítová

created by: Trinet a.s., design Václav Houf