12.09.2020 - 12.09.2020 |

Dny evropského dědictví: Umění staré i nové v rajhradském klášteře

Prohlédněte si běžně nepřístupné reprezentační prostory i soukromé obydlí rajhradských opatů v budově prelatury. Poznejte nové a dosud veřejnosti v celistvosti neprezentované klášterní sbírky moderních uměleckých děl, pocházejících z odkazu historika umění Miloše Stehlíka.

Ke kulturním aktivitám rajhradských benediktinů neodmyslitelně patřil umělecký mecenát, který měl současně nezanedbatelnou reprezentační funkci. Vedle chrámu a jeho bohaté vnitřní výzdoby se tato skutečnost projevila zejména v budově prelatury, která byla vybavena mnoha uměleckými díly a její Sněmovní sál opatřil alegorickou freskou brněnský malíř Jan Jiří Etgens. Prelatura dosud neprošla revitalizací, návštěvníci ovšem budou mít možnost porovnat prostřednictvím historických fotografií její minulý a současný stav.

Na umělecké počiny svých předchůdců navazuje současný klášter prostřednictvím akvizic moderních uměleckých děl, z nichž nejvýraznější a také nejcennější část představuje ucelená umělecká sbírka, kterou klášteru věnoval profesor dějin umění Miloš Stehlík. Představuje reprezentativní průřez uměním 20. století, návštěvníci si budou moci prohlédnout například díla Marca Chagalla, Josefa Čapka, Mikuláše Medka, Jana Koblasy, Karla Malicha či Zdeňka Sýkory. V rámci komentované prohlídky se pak seznámí také s osobností tvůrce sbírky a jeho vlastními uměleckými aktivitami.

Komentované prohlídky začínají v 10.00 a 14.00 hodin. Odhadovaná délka je 60 minut.

Vstupné: 70 Kč/dospělí, 35 Kč/studenti.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf