ŠAVLE STŘEDOŠKOLSKÉHO PROFESORA

Šavle tohoto typu byla součástí úřednické uniformy, kterou měli c.k. středoškolští profesoři, jako státní zaměstnanci, povinnost nosit při slavnostních příležitostech od 1. září 1904.
Původním majitelem této šavle byl významný moravský sociolog, filozof, religionista, politolog a literát Inocenc Arnošt Bláha (28.7.1879 Krasoňov u Humpolce – 25.4.1960 Brno). Jako středoškolský a vysokoškolský učitel působil s přestávkami téměř padesát let. Od roku 1920 vyučoval na brněnské technice a také na fakultě právnické a filozofické. Dne 22. prosince 1924 byl prezidentem T. G. Masarykem jmenován řádným profesorem sociologie. V letech 1931–32 působil jako děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 1947 založil Vysokou školu sociální. Věnoval se také vzdělávání dospělých, uspořádal stovky přednášek pro veřejnost. V řadě svých studií se Bláha věnoval vztahu pedagogiky a sociologie, např. Pedagogika a sociologie (1911), Jednotná škola s hlediska sociologického (1929), Vliv společnosti na mravnost individua (1923).
Ing. Romana Macháčková

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf