VI. ročník 2011/2012

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2011 literární soutěž pro mládež pod názvem

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy

Skončil šestý ročník
Co Moravu spojuje s Evropou, co je rozděluje? Záleží ještě na tom, kde v Evropě se člověk narodí? Téma Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě kladlo mladým autorům právě tyto otázky a nabídlo jim prostor uchopit je jako příběh lidí, věcí nebo myšlenek, které se zrodily na Moravě a (ne)dokázaly ovlivnit evropskou společnost. Jinou možností bylo literární ztvárnění procesu sjednocování Evropy z nejrůznějších úhlů pohledu a v konkrétních důsledcích pro život člověka. Odborná porota vybírala z devadesáti soutěžních příspěvků, letos poprvé rovnoměrně rozdělených do mladší i starší kategorie. Téma bylo nejčastěji ztvárněno jako fiktivní příběh z historie, osud významné moravské osobnosti či perspektivou nejrůznějších předmětů původem z Moravy.
Také šestice oceněných textů reprezentuje toto pojetí, jak se o tom mohli přesvědčit všichni, kteří přijali pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a přijeli 15. června 2012 do Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Na místě totiž zaznělo jak hodnocení poroty, kterým zdůvodnila všech deset nominací, tak následně i ukázky z oceněných prací. Hned dvakrát se mezi nimi objevil příběh věnovaný původu artefaktů spojených bytostně s (pre)historií Moravy. Milan Chrobák zvolil polohu lidového vypravěče a se svérázným humorem vylíčil souvislost mezi slivovicí a vznikem hlaholice. Eva Halačková se zase pokusila vžít do osoby pravěkého lovce, jeho vnímání světa a zachytit okolnosti vzniku sošky, která se proslavila jako Věstonická venuše. Významnou osobností moravské kultury, která inspirovala hned několik soutěžních prací, je ivančický rodák Alfons Mucha, jehož umělecké začátky v Paříži konce 19. století ztvárnila Martina Baláková v epizodě o vzniku slavného plakátu Sarah Bernhardtové ke hře Gismonda. Osudy dvou „bezejmenných“ lidí zakořeněných v malých obcích na jižní Moravě jsou tématem textů Věčný domov a Poptávka, oba navíc zobrazují typickou situaci – první z nich mezigenerační spor o stěhování starého člověka z rodného místa do města za rodinou, druhý zachycuje průvodní jev přeměny místní firmy v perspektivní podnik dobývající evropské trhy – propouštění starších zaměstnanců. Mezi pracemi, které vyprávěly příběh typických moravských produktů, ať to bylo víno, okurky nebo olomoucké syrečky, vynikl ve své kategorii příspěvek Kristýny Řezáčové, která dokázala s humorem a nadsázkou, dokonce v evropských souřadnicích, ztvárnit cestu jedinečného receptu na nakládané znojemské okurky do zapomnění.
Ohlédnutí za šestým ročníkem Skryté paměti Moravy a oceněné příspěvky přinese na podzim také literární příloha Sborníku Muzea Brněnska 2012, kterou obdrží všichni účastníci soutěže. A stejně jako každý rok, i tentokrát bude literární přílohu provázet přihláška do dalšího ročníku soutěže na téma…? To se dozvíme až v říjnu.

Složení poroty:
Radek Malý – předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog; působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a jako vedoucí Katedry tvůrčího psaní na Literární akademii, soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého
Věra Linhartová – spisovatelka, donedávna přednášela dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Jan Němec – spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12 – 15 let)
1. cena – Milan Chrobák z Nového Jičína / O vzniku hlaholice /
2. cena – Martina Baláková z Rudic / Alfons Mucha – Gismonda /
3. cena – Kateřina Hurdálková ze Starovic / Věčný domov /

II. kategorie (16 – 19let)
1. cena – Iveta Jakubčíková ze Šakvic / Poptávka /
2. cena – Kristýna Řezáčová z Jamolic / Pět P /
3. cena – Eva Halačková z Hustopečí / Jak to tenkrát bylo aneb příběh Věstonické venuše /

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 15. června 2012 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. 

     
     

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101