2013

10. ledna - 31. března
Josef Merhaut. Literát dramatického Brna
Josef Merhaut, brněnský spisovatel, publicista a divadelní kritik z přelomu 19. a 20. století, je dnes autorem takřka neznámým. Ve své době byl však považován za jednu z vůdčích brněnských kulturních osobností.

5. února
Literární kaleidoskop - Krocení literární múzy
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pro dospělé otevřou tři únorové lekce tvůrčího psaní, které spojuje téma příběh. 1. lekce: FANTAZIE, TVOŘIVOST, NÁPAD. Ústřední knihovna KJM v Brně 17.00 – 18.30 hod. 

12. února
Literární kaleidoskop - Krocení literární múzy
2. lekce tvůrčího psaní na téma příběh. 2. lekce: TVORBA. Ústřední knihovna KJM v Brně 17.00 – 18.30 hod.

19. února
Literární kaleidoskop - Krocení literární múzy
3. lekce tvůrčího psaní na téma příběh. 3. lekce: REVIZE. Práce s hotovým textem. Ústřední knihovna KJM v Brně 17.00 – 18.30 hod.

3. dubna - 30. června
Moravské vydavatelství se představuje
Pokračování cyklu o vydavatelstvích ze současné Moravy, tentokrát věnované brněnskému nakladatelství Barrister & Principal, které spolupracuje s řadou univerzit, vysokých škol a vědeckých i kulturních institucí a realizuje množství zajímavých projektů. Dlouhodobě se zaměřuje na témata holocaustu, komunismu a fašismu.

9. dubna
Literární kaleidoskop - Literární škamna
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem zaměřeným na literaturu. Přednáška o kontroverzní osobnosti Františka Matouše Klácela bude doplněna knižními tipy a novinkami.Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem zaměřeným na literaturu. 17.00 – 18.30 hod. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4.

16. dubna
Literární kaleidoskop - Literární škamna
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem zaměřeným na literaturu. Přednáška nazvaná Lásky Petra Bezruče bude doplněna knižními tipy a novinkami. 17.00 – 18.30 hod. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4.

24. dubna - 30. října
In omnibus glorificetur Deus
Hostující výstavu v prostorách Památníku písemnictví pořádá Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství. 

30. dubna
Literární kaleidoskop - Zkrátka a jasně
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem přednášek zaměřených na rétoriku. Dialog a umění naslouchat; něco etikety; asertivita; partneři; a co telefon? V Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 17.00 – 18.30 hod

18. května
Muzejní noc 2013
Hlavní součástí prohlídky bude tradiční literární pásmo – tentokrát na nezvalovské téma Ani labuť ani Lůna v provedení herců z Divadla Husa na provázku. O hudební program se postará cimbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

21. května
Literární kaleidoskop - Zkrátka a jasně
Poslední přednáška z bloku rétoriky srovná staré dobré Řeky a něco málo domácích proslavených politických projevů (od Klementa Gottwalda přes Milouše Jakeše až po Miroslava Kalouska). V Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 17.00 – 18.30 hod.

28. května
Literární procházka Brnem - Adresa Veveří
Jako bonus k přednáškám o rétorice se uskuteční procházka ulicí Veveří se zastaveními
na místech svázaných s historií známých a zajímavých osobností z řad literátů, umělců a vědců, důležitých staveb a současných i bývalých institucí. Místo srazu u sochy Mim před Bílým domem na Žerotínově náměstí v Brně v 17.00 hod. Procházka potrvá cca hodinu.

8. června
Rajhradská sobota
Setkání rajhradských osobností s malými čtenáři v rámci celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, nabídka knih na prázdniny a žonglérské vystoupení. Odpoledne pořádá Klub přátel Památníku Knižní bleší trh s možností prodeje knih, které vám doma přebývají, a závěrečné setkání účastníků čtyřměsíčního kurzu Literární kaleidoskop. 9.30–12.00 hod. Celé Česko čte dětem; 13.30–17.00 Knižní bleší trh.

14. června
Vyhlášení výsledků literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Slavnostní předání cen vítězům VII. ročníku literární soutěže spojené s jejich autorským čtením a setkáním všech účastníků soutěže s pořadateli, organizátory a veřejností ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce. Setkání proběhne od 15.00 do 18.00 hod.

3. července - 29. září
Baťa – od projevů k próze a poezii
Písemné projevy zakladatelů baťovského impéria mají svéráznou dikci, vlastní slovník a v neposlední řadě i literární ambice. Výstava bude dalším příspěvkem ke stále živému fenoménu Baťa.

4. září - 11. října
Josef Merhaut. Literát dramatického Brna
Výstava o brněnském spisovateli, publicistovi a divadelním kritikovi z přelomu 19. a 20. století. Památník písemnictví na Moravě vystavuje v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

17. září
Literární kaleidoskop - Historické knižní vazby
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
První setkání je věnováno knize jakožto fyzickému artefaktu, zaměříme se na umění knižních vazeb v proměnách věků a vkusu.

24. září
Literární kaleidoskop - Hledání minulého
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Přednáška zaměřená na starší českou literaturu se bude věnovat výrazné moravské literární činnosti v období baroka, vycházející ze spojení s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Koná se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

1. října
Literární kaleidoskop - Brněnské literární osobnosti
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška proběhne od 17:00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno.

2. října - 5. ledna 2014
Jiří Sumín
Amálie Vrbová – polozapomenutá moravská spisovatelka skrytá za mužským pseudonymem. Představitelka moravského realismu zasazovala děje svých próz především do prostředí hanáckého venkova. 

6. října
Neděle s poezií květin
Odpolední workshop s floristou Slávkem Rabušicem zaměřený na svatební květinové vazby.

8. října
Literární kaleidoskop - Nástroje usnadňující práci ve virtuálním světě
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška se uskuteční v IN-centru, v Kleinově paláci, nám. Svobody 15, Brno.

14. října - 11. listopadu
Baťa – od projevů k próze a poezii
Písemné projevy zakladatelů baťovského impéria mají svéráznou dikci, vlastní slovník a v neposlední řadě i literární ambice. Výstava je dalším příspěvkem ke stále živému fenoménu Baťa. Památník písemnictví na Moravě vystavuje v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

15. října
Literární kaleidoskop - Formy zpravodajství a objektivita v dnešních médiích
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška se uskuteční v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4. 

18. - 19. října
Podzimní knižní veletrh - Havlíčkův Brod
Památník písemnictví na Moravě prezentuje na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě zajímavé publikace nejen Muzea Brněnska, ale i dalších muzeí z Jihomoravského kraje.

22. října
Literární kaleidoskop - Reklama – skrytá řeč jazyka
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška se uskuteční v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4.  

23. října
Ať žije republika!'
Slavnostní odpoledne při příležitosti státního svátku Vzniku samostatného Československa bude spojeno s vyhlášením osmého ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy a autorským čtením mladých autorů.

24. října
Psanci - s příběhem v patách (1) 
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty. V Památníku písemnictví na Moravě.

1. listopadu - 30. března 2014
Vítězslav Nezval – život a dílo
Básník, dnes snad více než kdy jindy vzbuzující emoce, je osobností, která se v české literatuře nedá obejít. Umělec, jehož dílo i osudy jsou svědectvím i součástí vítězství a proher našich dějin a umění v první polovině 20. století. 

1. listopadu - 2. února 2014
Alois Mikulka – sochař, ilustrátor, spisovatel
Stále velice aktivní Alois Mikulka, malíř, sochař a spisovatel, letos oslavil osmdesátiny. Nedávno vydal další knihy, které jsou skrz naskrz autorské – je autorem textu, jeho grafické podoby a samozřejmě také ilustrací. Morava dnes snad nemá výraznějšího reprezentanta symbiózy literatury a výtvarného umění. 

5. listopadu
Literární kaleidoskop - Cizí slovo poezie
Připadá Vám poezie příliš nudná, nestravitelná a vzdálená? Moc jí nerozumíte a proto ji tak málo čtete? Pojďme společně vyzkoušet hru se slovy. Přesvědčíte se, že porozumět poezii není vůbec těžké. Dílna s využitím metod kritického myšlení. Začátek v 17.00 v Knihovně Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno.

7. listopadu
Psanci - s příběhem v patách (2)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty. V Památníku písemnictví na Moravě od 16:00 - 17:30 hod.

12. listopadu
Literární kaleidoskop - Vášeň a popel
Festival Den poezie letos nabízí ke zpracování inspirativní téma: Vášeň a popel. Pojďme společně objevovat různé básnické formy, které našim myšlenkám, pocitům a osamoceným slovům dají tvar. Básnická dílna v rámci Dne poezie. Začátek v 17.00 hod. v IN-centru, v Kleinově paláci, nám. Svobody 15, Brno.

14. listopadu
Psanci - s příběhem v patách (3)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty.

19. listopadu
Literární kaleidoskop - Slovo v knize svázané
V závěrečném setkání Literárního kaleidoskopu se snoubí poezie s rukodělnou činností. Vaše autorské básně z minulé lekce svážeme do knížek, které zůstanou milou připomínkou na tento kurz. Poetické vystoupení jako slavnostní tečka kurzu.

21. listopadu
Psanci - s příběhem v patách (4)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty.

1. prosince
Adventní poezie s květinami
1. adventní neděle s vánoční poezií a floristou Slávkem Rabušicem. Odpoledne zaměřené na adventní květinové vazby prolne s verši velebícímu vánoční čas.

11. prosince
StřeDění - Luisa Nováková
Beseda s brněnskou spisovatelkou, univerzitní pedagožkou, překladatelkou a výtvarnicí.

12. prosince - 31. ledna 2014
Co rok dal 
Ukázky z nových přírůstků do sbírek Památníku za rok 2013.

12. prosince - 19. ledna 2014
Současná česká a rakouská ilustrační tvorba
Přehlídka současné české a rakouské ilustrační tvorby představuje práce18 ilustrátorů ze čtyř sousedících regionů: Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy, Dolního Rakouska a Vídně.
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101