AKTUÁLNĚ

Čtení s Kašpárkem
Edukační program k expozici Moravská literatura 19. – 20. století
Na děti se těší Kašpárek se svými původními příběhy z knihy Kašpárkova dobrodružství. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a představuje literární muzeum jako živé místo plné poznání.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a ten druhý
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, pohádka, písmo, knižní kultura

 
1. stupeň ZŠ

Čtení s Kašpárkem
Edukační program k expozici Moravská literatura 19. – 20. století
Na děti se těší Kašpárek se svými původními příběhy z knihy Kašpárkova dobrodružství. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a představuje literární muzeum jako živé místo plné poznání.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, pohádka, písmo, knižní kultura

Bádání s Kašpárkem
Edukační program k expozicím Moravská literatura 19.–20. století a Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera
Speciální program určený kolektivům školních družin. Každý měsíc na děti čekají nové badatelské aktivity, jejichž prostřednictvím poznají taje literárního muzea. Zjistí, co to je iniciála, jak se starat o staletí staré rukopisy i jak vzniká výstava.
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, pohádka, písmo, knižní kultura

Příběh knihy 
Edukační program v klášterní knihovně benediktinského opatství
Od rukopisů a prvotisků až po současnou produkci knih v českém jazyce. Inspirativní prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se stovkami vzácných dobových titulů v mnoha evropských jazycích. 
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarná výchova
Klíčová slova: kniha, knižní kultura, rukopis, skriptorium, knihtisk


2. stupeň ZŠ

Příběh knihy
Edukační program v klášterní knihovně benediktinského opatství
Od rukopisů a prvotisků až po současnou produkci knih v českém jazyce. Inspirativní prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se stovkami vzácných dobových titulů v mnoha evropských jazycích.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarná výchova
Klíčová slova: kniha, knižní kultura, rukopis, skriptorium, knihtisk

Nebojte se staroslověnštiny!
Edukační program k expozici Staroslověnština a moravské písemnictví 9. – 18. století
Rozuměli bychom dnes věrozvěstům? Co má společného první spisovný jazyk Slovanů například s češtinou, slovenštinou, polštinou, ukrajinštinou nebo bulharštinou? Představení staroslověnštiny přístupnou a zábavnou formou.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis
Klíčová slova: Velká Morava, hlaholice, cyrilice, azbuka, křesťanství

 

Gymnázia a střední školy

Příběh knihy
Edukační program v klášterní knihovně benediktinského opatství
Od rukopisů a prvotisků až po současnou produkci knih v českém jazyce. Inspirativní prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se stovkami vzácných dobových titulů v mnoha evropských jazycích.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarný obor
Klíčová slova: kniha, knižní kultura, rukopis, skriptorium, knihtisk

Nebojte se staroslověnštiny!
Edukační program k expozici Staroslověnština a moravské písemnictví 9. – 18. století
Rozuměli bychom dnes věrozvěstům? Co má společného první spisovný jazyk Slovanů například s češtinou, slovenštinou, polštinou, ukrajinštinou nebo bulharštinou? Představení staroslověnštiny přístupnou a zábavnou formou.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis
Klíčová slova: Velká Morava, hlaholice, cyrilice, azbuka, křesťanství


Skácelové – ke kořenům, Emil, Jan a Petr
Komentované prohlídky literární výstavy
Kurátoři výstavy představí studentům osudy a dílo tří významných autorů. Výtvarník a spisovatel Emil Skácel předal díl nadání, talentu a povahy svým synům. Petr byl malíř a učitel, Jan novinář a básník.
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Mediální výchova
Klíčová slova: deníkový záznam, námět a jeho zpracování, výtvarný a literární kontext

 

Brožurku Muzeum Brněnska žije! s kompletní nabídkou aktuálních edukačních programů Muzea Brněnska na druhé pololetí školního roku 2018/2019 najdete zde.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf