30.05.2012 - 30.05.2012 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění – S Janem Sedlákem nejen o Santinim

Beseda s historikem umění, znalcem architektury historismu, secese a meziválečného modernismu.

Stavební práce v další části rajhradského klášterního komplexu pomalu spějí ke konci, což znamená, že se blíží okamžik, kdy nově zrekonstruované prostory převezme Památník písemnictví do své péče a představí je veřejnosti. V rámci tzv. třetí etapy revitalizace se dostane i na stavební historii rajhradského benediktinského kláštera. Ta je spojena se jménem Jana Blažeje Santiniho Aichela, architekta, jemuž Morava vděčí za svoje nejefektnější barokní sakrální stavby. K našim největším znalcům tohoto významného architekta patří prof. Jan Sedlák, známý brněnský znalec dějin umění a zvláště architektury, a tak není divu, že se jeho přednáška věnovaná Santiniho životu a dílu setkala s velkým zájmem posluchačů.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf