19.02.2014 - 19.10.2014 | Památník písemnictví na Moravě

Surrealismus – Stir Up, Černé slunce, Knižní ilustrace

Trojvýstava výjimečné výtvarné skupiny, jejíž členové občas cíleně překračují kolektivní platformu. Jejich práce přesto nepopírají zcela osobité vidění světa. Patří k nim i půvabné ilustrace k příběhům pro děti, s nimiž se do Památníku písemnictví na Moravě opět vrací akademický malíř Josef Kremláček.

Výstava „Všichni jsme stvořeni z lásky“, práce členů nejvýznamnější současné výtvarné skupiny, hlásící se programově k surrealismu, představuje v Památníku písemnictví na Moravě díla Arnošta Budíka, Josefa Kremláčka, Václava Pajurka, Jana Wolfa, Josefa Bubeníka, Lindy Filipové, Ondřeje Vorla, Vladimíra Kubíčka, Lubomíra Kerndla, Zdeňka Píži, Zdeňka Cibulky a jejich zahraničních hostů.
Výtvarné a umění v době vzniku surrealismu (Francie 20. léta minulého století) bylo úzce spjato s literaturou a řada aktivit skupiny Stir up má rovněž přímé paralely ve slovesné tvorbě. Dokladem může být prezentovaný výběr z autorských knih veršů a prózy s typicky surrealistickým řazením motivů ze sbírek Památníku i nejnovější produkce. Ostatně právě vazby literatury a obrazu v jeho statické, nikoli filmové podobě, stojí v programovém zaměření Malé galerie Památníku písemnictví na Moravě.
Téma surrealismu reprezentativně zachycuje rovněž druhá profilová výstava v Památníku, „Vítězslav Nezval – život a dílo“. Široce mapuje tvůrčí a životní osudy dnes především čítankového básníka, včetně jeho hudebního a stejně málo známého výtvarného odkazu. Tato expozice (přístupná do konce března) bude ve svém finále ještě doplněna o další Nezvalův autoportrét, básníkovu posmrtnou masku a odlitek tvůrcovy pravé ruky (které čerstvě získal Památník do svých sbírek) a o ukázky originálních rukopisů, básníkovu „rodinnou“ korespondenci a řadu fotografií.

19. 2. 2014 – 30. 3. 2014 Všichni jsme stvořeni z lásky
2. 4. 2014 – 27. 7. 2014 Černé slunce
29. 7. 2014 – 21. 9. 2014 Ilustrace Josefa Kremláčka
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf