Památník písemnictví
na Moravě
Deset století literární historie

Výstava

Sedmero požehnání

18. 08. 2021 - 30. 09. 2021

Buxbaum2ok

Výstava černobílých fotografií Jindřicha Buxbauma nabízí pohled do nevšedního světa, který je pro většinu z nás vzdálený až exotický.


Představuje oduševnělé vhledy do komunity, která si střeží své poklady především ve svých srdcích. Název výstavy a současně i stejnojmenné fotoknihy, která v minulých dnech vyšla v nakladatelství Grada, odkazuje k rituálu Sedmi požehnání  (ševa berachot), která jsou recitována během židovského svatebního obřadu. V chodbě rajhradské klášterní kvadratury dominují momentky ze setkání nejtradičnějších Židů nejrůznějších směrů u hrobů významných učenců, rabínů a cadiků. Jde svého druhu o mystická zasnoubení, při nichž se spojují duše tohoto světa se světem příštím, minulým i věčným. Každý z rabínských járcajtů (výročí smrti) zachycených objektivem fotoaparátu je zároveň příběhem významných duchovních vůdců, kteří jsou pro židovské společenství trvalým požehnáním.

Doplňek k Buxbaumově kolekci tvoří náhled fotodokumentu Survivors (Photogenia, Jan Sucharda), který na osudu konkrétního člověka (Jindřicha Buxbauma), přibližuje úděl celé jeho generace.

Plakt

Výstava

Novátor Ladislav Novák

09. 06. 2021 - 31. 10. 2021

Novk Rj ok

Ladislav Novák, básník, překladatel a výtvarník náleží spolu s Jiřím Kolářem k nejuznávanějším výtvarným a literárním experimentátorům druhé poloviny minulého století.


Železné oponě navzdory Ladislav Novák hledal a nalézal v sousedství někdejšího třebíčského židovského gheta nové postupy, metody a formy slovesného a výtvarného vyjádření. Výstava v Památníku písemnictví na Moravě představuje autora fónické a experimentální poezie, specifických alchymáží, froasáží, dekoláží, automatických kreseb, veronáží a konstelací včetně praktických inspirativních podnětů nejen pro školáky a předškoláky.

 

Plakt Novk

HERNA

Kašpárkova herna

29. 06. 2021 - 31. 12. 2021

cteni kasparek3ok

Kašpárek a jeho přátelé se na Tebe těší v nové herně. Vyřeš úkoly, pomoz Kašpárkovi a užij si pohádkový svět!


 

Kasparek herna 2021 page 001

Výstava

Člověk na divadle světa. Lidský život v zrcadle barokní literatury

30. 06. 2021 - 31. 10. 2021

DSC 0726 ok

Výstava nabízí pohled do literární produkce doby baroka v moravském prostředí. Návštěvníkům představuje knihy, ať už rukopisy či tisky, s nimiž se mohli čtenáři setkávat v nejrůznějších životních situacích. Literaturu doplňuje barokní umění a dobové předměty každodenní potřeby i času svátečního.


Cílem výstavy je přiblížit žánrovou, jazykovou a funkční pestrost barokní literatury. Východisko a současně svorník, jímž jsou propojeny různorodé literární projevy tohoto období, představuje univerzalita lidského osudu, směřujícího v době baroka od narození ke spáse a vykoupení. Výstava je členěna do čtyř oddílů: Dětství, Dospívání, Dospělost, Smrt a věčný život. Ke každé z těchto fází lidského života se vázaly specifické okruhy literatury, počínaje radami pro těhotné ženy, přes pedagogickou a nábožensky vzdělávací literaturu, literaturu spojenou s jezuitskými školami, kratochvilnou četbu, literární projevy mariánských a světeckých kultů, produkci náboženských sdružení, až po příručky ‚šťastné smrti‘, rady pro umírající a jejich bližní či modlitby za zemřelé.

Prezentováno je více než sto dobových tisků, rukopisů a grafik, z nichž mnohé jsou vystaveny vůbec poprvé. Návštěvníci mají možnost se seznámit také s původními barokními texty reflektujícími lidský život a ocenit jejich jazykovou kvalitu. Příkladem může být známý Komenského Labyrint světa a ráj srdce nebo Vidění rozličné sedláčka sprostného od katolického kněze Valentina Bernarda Jestřábského. Stranou nezůstávají ani důležitá kontextová témata, jako různorodost jazykových okruhů, proměny barokní češtiny, otázky gramotnosti a vnímání literatury, tiskařská produkce na Moravě, dobová cenzura, knižní trh a budování knihoven.

Knihy jsou prezentovány v těsném sepětí s dalšími druhy barokního umění: malbami, sochami, uměleckým řemeslem a dochovanými předměty denní potřeby. Mezi nejvýraznější vystavená díla patří obrazy Smrt Korónidy z počátku 18. století, Hostina Belsazarova z 2. poloviny 17. století nebo malované víko rakve z 18. století z muzejních sbírek.

 0001

 

Další pozvánky Archiv

Aktuálně

OTEVŘENO

Vážení návštěvníci,

Památník písemnictví na Moravě bude od 11. května 2021 otevřen podle standardní otevírací doby.

Těšíme se na vás!

Otevírací hodiny

Vstupné

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.