Památník písemnictví
na Moravě
Deset století literární historie

Výstava

Novátor Ladislav Novák

09. 06. 2021 - 31. 10. 2021

Novk Rj ok

Ladislav Novák, básník, překladatel a výtvarník náleží spolu s Jiřím Kolářem k nejuznávanějším výtvarným a literárním experimentátorům druhé poloviny minulého století.


Železné oponě navzdory Ladislav Novák hledal a nalézal v sousedství někdejšího třebíčského židovského gheta nové postupy, metody a formy slovesného a výtvarného vyjádření. Výstava v Památníku písemnictví na Moravě představuje autora fónické a experimentální poezie, specifických alchymáží, froasáží, dekoláží, automatických kreseb, veronáží a konstelací včetně praktických inspirativních podnětů nejen pro školáky a předškoláky.

 

Plakt Novk

HERNA

Kašpárkova herna

29. 06. 2021 - 31. 12. 2021

cteni kasparek3ok

Kašpárek a jeho přátelé se na Tebe těší v nové herně. Vyřeš úkoly, pomoz Kašpárkovi a užij si pohádkový svět!


 

Kasparek herna 2021 page 001

Výstava

Člověk na divadle světa. Lidský život v zrcadle barokní literatury

30. 06. 2021 - 31. 10. 2021

DSC 0726 ok

Výstava nabízí pohled do literární produkce doby baroka v moravském prostředí. Návštěvníkům představuje knihy, ať už rukopisy či tisky, s nimiž se mohli čtenáři setkávat v nejrůznějších životních situacích. Literaturu doplňuje barokní umění a dobové předměty každodenní potřeby i času svátečního.


Cílem výstavy je přiblížit žánrovou, jazykovou a funkční pestrost barokní literatury. Východisko a současně svorník, jímž jsou propojeny různorodé literární projevy tohoto období, představuje univerzalita lidského osudu, směřujícího v době baroka od narození ke spáse a vykoupení. Výstava je členěna do čtyř oddílů: Dětství, Dospívání, Dospělost, Smrt a věčný život. Ke každé z těchto fází lidského života se vázaly specifické okruhy literatury, počínaje radami pro těhotné ženy, přes pedagogickou a nábožensky vzdělávací literaturu, literaturu spojenou s jezuitskými školami, kratochvilnou četbu, literární projevy mariánských a světeckých kultů, produkci náboženských sdružení, až po příručky ‚šťastné smrti‘, rady pro umírající a jejich bližní či modlitby za zemřelé.

Prezentováno je více než sto dobových tisků, rukopisů a grafik, z nichž mnohé jsou vystaveny vůbec poprvé. Návštěvníci mají možnost se seznámit také s původními barokními texty reflektujícími lidský život a ocenit jejich jazykovou kvalitu. Příkladem může být známý Komenského Labyrint světa a ráj srdce nebo Vidění rozličné sedláčka sprostného od katolického kněze Valentina Bernarda Jestřábského. Stranou nezůstávají ani důležitá kontextová témata, jako různorodost jazykových okruhů, proměny barokní češtiny, otázky gramotnosti a vnímání literatury, tiskařská produkce na Moravě, dobová cenzura, knižní trh a budování knihoven.

Knihy jsou prezentovány v těsném sepětí s dalšími druhy barokního umění: malbami, sochami, uměleckým řemeslem a dochovanými předměty denní potřeby. Mezi nejvýraznější vystavená díla patří obrazy Smrt Korónidy z počátku 18. století, Hostina Belsazarova z 2. poloviny 17. století nebo malované víko rakve z 18. století z muzejních sbírek.

 0001

 

Výstava

Photogenia 3

16. 10. 2021 - 16. 11. 2021

volk33 orez

Premiérovaná série kompozic ilustrujících verše Charlese Baudelaira reprezentuje tvorbu Mira Švolíka, snímky propojuje verš O jedné hodině zrána. Vernisáž výstavy se uskuteční 16. 10. 2021 v 18 hodin.


V pořadí třetí letošní výstava současné tvorby, připravená ve spolupráci s Institutem výtvarné a reklamní fotografie Photogenia, nabídne rovněž práce frekventantů dálkového studia tvůrčí fotografie. Docent Švolík, vedoucí pražského Ateliéru na Art & Design Institutu, se dlouhodobě věnuje inscenované a aranžované figurální fotografii. 

 

volk

 

 

Další pozvánky Archiv

Aktuálně

OTEVŘENO

Vážení návštěvníci,

Památník písemnictví na Moravě má otevřeno dle standardní doby. Vedle základní prohlídkové trasy a návštěvy dočasných výstav (snížené vstupné) si můžete objednat také speciální komentovanou prohlídku benediktinské historické knihovny (je součástí základní prohlídkové trasy).

Zároveň vám s radostí oznamujeme, že na státní svátek ve čtvrtek 28. 10. 2021 jsou naše prostory pro veřejnost přístupné zdarma.

Přejeme vám hezký zážitek

Otevírací hodiny

Vstupné

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.