Desátá Múza. Renesanční básnířka Westonia
Poznejte život a dílo Westonie - první spisovatelky v dějinách české literatury. Od 11.4. do 13.10. 2024.

Výstava

Claudi Ondok: Tváře muklovského Vatikánu

27. 06. 2024 - 29. 09. 2024

Claudi Ondok

Výstava portrétů inspirovaná vzpomínkovým textem Muklovský Vatikán, jehož autorem je Josef Petr Ondok, katolický kněz vězněný v letech 1951–1963. Ve svých pamětech se autor vrací k letům stráveným postupně na Mírově, v Jáchymově, Leopoldově a ve Valdicích, navzdory tíživé situaci však jeho svědectví vyniká nadhledem, smyslem pro humor a důrazem na líčení četných setkání a navázaných přátelství s obdobně postihovanými osobnostmi.


Díky tomuto akcentu jsou jeho memoáry prosycené nadějí a pozitivním poselstvím, aniž by však bylo relativizováno zlo, které osudy těchto osob propojilo.

Textem Muklovský Vatikán se nechala inspirovat výtvarnice Claudi Ondok, vlastním jménem Barbora Pavelková, která od J. P. Ondoka převzala i část svého pseudonymu. Autorka vytvořila cyklus portrétů perzekuovaných katolických osobností a vtiskla mu název Tváře muklovského Vatikánu.

V paralele s Ondokovým textem obrazy vynikají barevností, expresivitou a citem pro osobitost portrétovaného člověka. Setkat se lze například s portréty A. Opaska, R. Vackové, A. Kajpra, J. Zvěřiny, J. Rybáře, F. Lízny, Z. Renče nebo J. Zahradníčka. Nyní je tento cyklus k vidění v refektáři rajhradského kláštera, výstava potrvá do 29. září 2024.

Podívejte se na fotky z výstavy:

Výstava

Desátá Múza. Renesanční básnířka Westonia

11. 04. 2024 - 13. 10. 2024

Westonie portrét repro kniha 470x313

Navštivte výstavu věnovanou Alžbětě Johanně Westonii (1582–1612),
první spisovatelce v dějinách české literatury.


 

Desátá Múza. Renesanční básnířka Westonia

Od: 11. 4. 2024
Do: 13. 10. 2024

 

Alžběta Johanna Westonia (1582–1612), první spisovatelka v dějinách české literatury, vynikala svým vzděláním i básnickou tvorbou. Současníci ji označovali jako druhou Sapfó či desátou Múzu. Pocházela z Anglie, většinu svého života však strávila v rudolfinské Praze. Jako nevlastní dcera slavného alchymisty Edwarda Kelleyho se stala součástí kulturní elity své doby. Skládala latinské verše – byla první a na dlouhou dobu jedinou básnířkou spjatou s českými zeměmi. Přátelství ji pojilo s řadou dalších věhlasných humanistických tvůrců v Čechách i v Evropě.

Výstava se zaměřuje na výjimečný život básnířky Westonie a prostřednictvím novodobých překladů nabízí pohled do jejího díla. Vystaveny jsou latinské originály sbírek Poëmata (1602) a Parthenicon (1610), přičemž první z nich je u nás dochována pouze ve dvou exemplářích. Druhá se v knihovnách vyskytuje o něco hojněji, vystavovaný kus však pochází z rajhradské benediktinské knihovny a nebyl dosud nikde prezentován.

Pozornost bude zaměřena také na renesanční každodennost a vzdělanost. Nebude chybět ani fenomén alchymistů u rudolfínského dvora, v jehož blízkosti se básnířka pohybovala, a přiblížení osobnosti Edwarda Kelleyho. Návštěvníci mohou zhlédnout řadu unikátních exponátů z muzejních sbírek: renesanční nábytek, skleněné nádoby, vitráže, šperky, mince z doby Rudolfa II., hodiny a hodinky nebo dobovou keramiku. Westoniino dílo bude doplněno originály knih slavných českých či evropských humanistických vzdělanců: Tadeáše Hájka z Hájku, Daniela Adama z Veleslavína, Oswalda Crolla či Daniela Heinsia.

 

Zveme Vás na komentované prohlídky výstavy a tematické přednášky:

18. září 2024

  • 15.00 komentovaná prohlídka výstavy
  • 16.00 přednáška Alchymista Edward Kelley a Westonie (přednáší Mgr. Jiří Šlajsna z Oblastního muzea a galerie v Mostě)

9. října 2024

  • 15.00 komentovaná prohlídka výstavy
  • 16.00 přednáška Rožmberský fraucimor (přednáší Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A. z NPÚ České Budějovice)

Událost

Dopravní komplikace v okolí rajhradského kláštera

01. 07. 2024 - 20. 12. 2024

Příjezd do Památníku písemnictví na Moravě od Rajhradu bude v termínu 1. 7. – 20. 12. 2024 uzavřen. Příčinou je generální rekonstrukce historického Pitrova mostu vedoucího k benediktinskému klášteru.

Pěší návštěvníci mohou využít značenou obchůznou trasu po ulici Komenského, pro auta a autobusy je stanovena objížďka po silnicích č. II/425, II/416 a III/41614 přes obce Holasice, Vojkovice, Blučina, Opatovice a Rajhradice.


 

Více informací naleznete na stránkách města Rajhrad: rekonstrukce historického Pitrova mostu začne v červenci 2024 • Město Rajhrad

Mapa objízdných tras zde: Rozvržení1 (rajhrad.cz)

Za vzniklé komplikace se návštěvníkům omlouváme!

Výstava

Fotografie skupiny EPOS

14. 06. 2024 - 29. 09. 2024

epos vystava ilustracni fotka 470x313

Potěšte se originalitou a kreativitou fotografií z produkce členů brněnské fotografické skupiny EPOS. Přijďte na výstavu jejich tvorby!

Brněnská fotografická skupina EPOS vznikla na jaře roku 1967, vytvořili ji fotografové Jiří Horák, Rostislav Košťál, František Maršálek a Petr Sikula.

Foto: František Maršálek


Autoři se zpočátku, po vzniku skupiny EPOS na sklonku šedesátých let, věnovali dokumentárním fotografiím s náměty ze všedního života či krajiny. K většímu sjednocení a definici skupinového stylu došlo na počátku sedmdesátých let, kdy se důraz jednotlivých tvůrců přeorientoval na komponované scény. Tvorba skupiny EPOS tak bývá někdy označována jako „nová vlna aranžované fotografie“, kdy autoři pracují na principu inscenace reality v plenéru. Na snímcích se objevuje velkoměstské prostředí nebo průmyslové stavby, často v kontrastu s okolní přírodou, popřípadě s jednou nebo více postavami. Výstava záměrně neodděluje tvorbu jednotlivých autorů, jejich fotografie, stejně jako atmosféra a inspirace, se prolínají. Celistvý dojem z tvorby skupiny EPOS umocňuje i kurátorský přístup autora výstavy Ludvíka Pečínky, který akcentuje komunikaci prostřednictvím obrazu a naopak potlačuje psané sdělení. Shody a rozdíly v tvorbě jednotlivých fotografů tak může každý divák-vnímatel rekonstruovat po svém. Výstava bude otevřena do 29. září.

Leták 104x150mm

Výstava

Petr Dillinger (1899–1954). Kresby – grafiky – malby

15. 05. 2024 - 30. 10. 2024

petr dillinger 470x313 vystava v Rajhrade ilustracni fotka

Prohlédněte si výtvarné práce Petra Dilingera, který byl žákem Maxe Švabinského. Navštivte výstavu nazvanou Petr Dillinger (1899–1954). Kresby – grafiky – malby.


Petr Dillinger (1899–1954) představuje v dějinách českého meziválečného a poválečného umění veličinu sice nikoli neznámou, avšak šíře jeho výtvarných projevů nám nedovoluje považovat jej za autora bezezbytku objeveného. Svá nejaktivnější tvůrčí léta spojil Petr Dillinger s Brnem, kde působil jako jeden z prvních pedagogů na nově zřízené Škole uměleckých řemesel. Výtvarnou technikou, v níž se nejvíce zabydlel, byla grafika. V tomto ohledu zůstal věrný svému učiteli Maxu Švabinskému – a také v tíhnutí k realistické formě výtvarného sdělení. Od druhé poloviny dvacátých let však Dillinger začal ve své tvorbě uplatňovat zcela osobitý, nezaměnitelný styl založený na poetizaci všedních motivů, jako jsou práce a odpočinek, příměstská krajina nebo specifické ztvárnění ženské figury.

Impulsy k uspořádání výstavy Dillingerových děl byly především dva. Prvním je životopisné datum – v letošním roce si připomínáme 70 let od autorova úmrtí, druhým je potom okolnost významné sbírkové akvizice. V loňském roce získal rajhradský Památník písemnictví do svých sbírek podstatnou část autorovy výtvarné pozůstalosti. Jádro výstavy tak tvoří výběr z několika tisíc položek, které tento fond zahrnuje. Výstava představuje průřez Dillingerovou tvorbou – vedle grafik jsou zde prezentovány i málo známé kresby či kresebné návrhy, stejně jako olejomalby, které laskavě zapůjčila autorova rodina. Vedle volné tvorby výstava zahrnuje i zakázková díla, například exlibris, knižní ilustrace či návrhy diplomů.

Prohlédněte si fotky z výstavy:

Další pozvánky Archiv

Aktuálně

Kam dál? Na sociální sítě

Díky za návštěvu webu
Památníku písemnictví na Moravě.

Pozvánky, aktuality či fotky
(navíc i videa) najdete také
na facebooku a instagramu.

Otevírací hodiny

Vstupné

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas icom prague 2022 top jizni morava IDS - JMK partner kudy z nudy partner webarchiv

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.