Historie kláštera v Rajhradě a Památníku písemnictví na Moravě

klaster rajhradKdyž byl před polovinou 11. století z vůle knížete Břetislava pod soutokem Svitavy a Svratky založen první moravský klášter, dostal do vínku od břevnovských benediktinů také základní soubor rukopisných knih, které byly nezbytné pro řeholní obřady. Staly se základem příští věhlasné pokladnice vědění a poznání, z níž bohatě čerpali mimo jiných badatelů také František Palacký, Josef Dobrovský nebo Pavel Josef Šafařík. Rajhrad však odedávna nepřitahoval pouze vzdělance, Moravou táhly také tatarští a kumánští nájezdníci, Švédové, Francouzi i Rusové. Několikrát byl klášter dokonce proměněn v lazaret, naposledy po bitvě u Slavkova. Opakovaně doslova povstal z popela. Víceméně románskou podobu si uchoval až do závěru 17. století, kdy byla započata jeho barokní přestavba, spojená se jménem Giovanni Santini Aichel. Velkorysé plány, jednalo se o jeho poslední realizaci, však nebyly naplněny, například severní trakt prelatury nebyl vybudován, přestože se pro nedostatek prostředků stavělo až do poloviny 19. století. Knihovna se dočkala významného rozšíření při rušení klášterů po smrti Marie Terezie. Systematicky byla doplňována také zásluhou klášterní tiskárny, jejíž produkty byly směňovány za tisky prakticky z celé Evropy. V roce 1813 povýšil František I. Rajhradský klášter na samostatné opatství. Rozkvět významného centra duchovního života, uměleckého dění (hostem zde byl opakovaně i Leoš Janáček) a vzdělanosti byl násilně ukončen Akcí „K“ v noci ze 3. na 4. května 1950. Až v roce 1997 zde vojáky opět vystřídala komunita bratrů benediktinů, kteří s podporou státu a evropských fondů zahájili stavební obnovu starobylého kláštera.

Od roku 2005 ve zrenovovaných prostorách rozvíjí svou činnost Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska. Odborně se stará o klášterní knihovnu, návštěvníkům poskytuje průvodcovský servis a prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých výstav a edukačních programů rozšiřuje povědomí o literární historii a opravenou památku oživuje.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.