O památníku

Jednu z prvních kapitol evropských literárních dějin napsalo středověké skriptorium benediktinského kláštera v Rajhradě. Také novověká tiskárna knih, kterou rajhradští mniši postavili a provozovali v nedalekém Brně, přispěla k věhlasu zdejší největší moravské klášterní knihovny. Obsahuje 65 000 svazků od nejstarších pergamenových rukopisů přes prvotisky až po naučné tituly 19. století. Památník písemnictví na Moravě otevřený v roce 2005 v postupně obnovovaném barokním areálu zpřístupňuje a popularizuje bohatou literární tradici. Odborně pečuje nejen o knihy benediktinů, ale také o knihovnu mateřského Muzea Brněnska a v neposlední řadě o vlastní sbírky. Rychle rostoucí fond dokumentů a artefaktů (rukopisy, ilustrace, exlibris, korespondence…) reprezentuje již více než 10 000 sbírkových předmětů, které jsou hmotným svědectvím o tvorbě a moravském literárním provozu minulých desetiletí. Vedle stálých expozic a hlavního sálu historické knihovny čekají na návštěvníky Památníku krátkodobé výstavy, edukační programy i besedy a setkání s autory. Knihovníci a literární historikové mimo to vycházejí vstříc badatelům a studentům, digitalizací zpřístupňují nejvzácnější stránky i laickým zájemcům. Odborní lektoři a průvodci plní návštěvnická přání, lákavé je nahlédnout za klášterní zdi, což bylo v minulých stoletích nepředstavitelné. A že je v Rajhradě co obdivovat! Vedle barokních sochařů a malířů fresek stačí uvést jméno – Jan Antonín Blažej Santini-Eichel.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.