Sbírky

Památník písemnictví na Moravě dostal při svém zrodu do vínku péči o minulost bohaté literární historie Moravy. Její díla od raných počátků v časech Velké Moravy vznikala v několika jazycích, od staroslověnštiny, přes středověkou latinu a němčinu až po současný český jazyk, včetně jeho nářečních variant. Za patnáct let se podařilo kurátorům Památníku soustředit více než 10 000 sbírkových předmětů, spjatých především s literárním provozem okruhu působnosti. Poměrně rychlý růst kolekce je dán mimo jiné intenzivním zájmem „posbírat“ maximum listinných dokumentů, které vytěsňuje současná elektronizace tvorby.

Literární archiv tvoří soubor dokumentů, které poskytují co nejširší obraz o literární a slovesné umělecké činnosti, tedy o práci literátů, ale také doklady slovesných aktivit dalších osobností kulturního života, související s beletrií a poezií, tedy rukopisy a strojopisy jejich písemných projevů, fotografie, korespondence, poznámky, deníky, pozvánky, blahopřání, atd.

Sbírkové knihy mají jednoznačnou charakteristiku, jedná se o raritní a vzácné tisky, bibliofilie a signovaná vydání.

Obrazová a výtvarná díla reprezentují knižní ilustrace, jejich předlohy a návrhy, výtvarné práce slovesných autorů, portréty literátů, drobné autorské grafiky, reprodukce, dopisnice, pohlednice, fotografie a doprovodná grafika.

Exlibris neboli knižní vlastnické značky představují specifickou formu užité drobné grafiky, spjaté jednak s jejich autory (výtvarníky) a na druhé straně s objednateli (vlastníky knih). Specifickou kategorii představují práce prestižních výtvarníků a exlibris vytvářená pro básníky, spisovatele, dramatiky a publicisty.

Trojrozměrné předměty se vztahují jak k tvůrčí písemné, tiskařské a knihvazačské činnosti, tak i k životním osudům významnějších literárních osobností.

Z našich sbírek

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.