Knihovna

Pracoviště knihovny spravuje dva knihovní celky: Knihovnu Muzea Brněnska a Knihovnu Benediktinského opatství Rajhrad

Knihovna Muzea Brněnska

Fond muzejní knihovny se skládá převážně z publikací odborného, především historického, regionálního, archeologického a uměnovědného rázu. Současně se zaměřuje na literaturu obecně související s Moravou – díla moravských autorů českého i německého jazyka, produkci moravských nakladatelství, literární periodika nebo doklady vývoje knižní kultury v moravském prostoru. Knihy jsou uloženy jednak v centrální knihovně v Rajhradě a dále v příručních knihovnách poboček Muzea Brněnska. Knihovna eviduje i sbírkové knižní fondy, které se nacházejí v péči kurátorů jednotlivých historických sbírek. Rozšiřování fondu probíhá prostřednictvím nákupů, darů a výměnami s partnerskými institucemi. V současné době knihovna eviduje přes 30 000 svazků.

Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad

Benediktinská knihovna patří k největším a nejstarším klášterním knihovnám v České republice. Jedná se o fond zahrnující přes 65 000 svazků, z nichž přibližně jednu třetinu tvoří staré tisky vzniklé do roku 1800. Součástí knihovny jsou i dvě samostatné sbírky: sbírka rukopisů a prvotisků + sbírka map a atlasů. Vlastníkem knihovny je Benediktinské opatství v Rajhradě, Muzeum Brněnska vykonává od roku 2005 její odbornou správu. Fond je uzavřen a prohlášen za movitou kulturní památku.

K vyhledávání v benediktinské knihovně je možné použít více nástrojů:

Pokud budete se svým vyhledáváním neúspěšní, veškeré badatelské dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci knihovny.

knihovna rajhrad1 knihovna rajhrad2 knihovna rajhrad3
muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.