I. ročník 2006 / 2007

Co všechno může skrývat paměť? Jistě věci dávné i velmi blízké, milé i nepříjemné. Co je pak ovšem zahaleno ve Skryté paměti Moravy? V této nové soutěži, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj?

Prozradit to mohou vítězové prvního ročníku soutěže, poněvadž právě ti pochopili, jaké poklady se mohou nacházet kolem nich, jaké bohatství v sobě ukrývá Morava ve všech svých podobách.

Vítězka z první kategorie (ve věku od 12-15 let), patnáctiletá Anežka Chrudinová připomněla deportace brněnských židů. Svou povídku Pantha rhei orámovala příběhem mladé milenecké židovské dvojice, v níž právě dívka Bašenka se už nikdy nevrátila z Osvětimi. Druhé místo obsadila Barbora Kotásková s příspěvkem Jarní pohádka, třetí místo získala Veronika Macháčková, jež svůj text nechala bez názvu. Obě prózy se stýkají ve dvou bodech, a to v pohádkovém ladění a v důrazu na přírodu konkrétně krajově ohraničenou.

První kategorie byla hojně zastoupena, a to sedmdesáti čtyřmi příspěvky. Porota, v čele s básníkem Vítem Slívou, se shoduje na tom, že se sešly texty nápadité, v čemž druhá kategorie (ve věku od 16 - 19 let) byla mírně pozadu. Účast starších soutěžících byla navíc menší, přihlásilo se třicet šest písmáků.

Jako nejlepší práce z druhé kategorie byla ohodnocena tragikomická povídka devatenáctiletého Richarda Skolka Odpusť mi. Laskavý příběh plný reminiscencí humorně vykresluje mladíkovy zážitky se svým dědečkem, který byl tím "jediným pravým Moravákem". Zároveň je v próze přítomna výčitka mladého muže, že svého dědečka opustil, když už s ním nebyla na sklonku života legrace.

Příběh sklidil úspěch i na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Skrytá paměť Moravy 22. června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP, kde jej autor četl, stejně tak jako všichni ostatní vítězové. Svůj text tam představil také Zbyněk Řehoř, jenž se umístil na druhém místě za prózu Sofie, Hugo a Kvido o životě současných brněnských teenagerů. Nezazněl však pohádkový text Větrné návrší z třetího místa, které náleží Haně Šustkové, jelikož autorka nebyla přítomná.

Při slavnostním vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže slíbil člen rady a zastupitelstva Jihomoravského kraje Jan Letocha, že 28. října 2007 bude vyhlášen ročník druhý.

Soutěž Skrytá paměť Moravy letos obhájila svůj význam a naplnila svůj smysl: podnítila mladé literáty, aby poodhalili kousek kulturní či historické skutečnosti, která se nachází kolem nich. Jejich snaha bude odměněna publikací vítězných prací ve Sborníku Muzea Brněnska 2007, který vyjde na přelomu září a října tohoto roku.
Mgr.Kateřina Vávrová


Tiskové zprávy

Složení poroty

  • Vít Slíva, básník, předseda poroty
  • David Kroča, vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
  • Jarmila Bednaříková, vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
  • Tomáš Sedláček, vedoucí Literárního a dramatického oddělení Českého rozhlasu Brno
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Anežka Chrudinová z Brna /povídka: Pantha rhei [PDF, 50,6 KB]
2. cena Barbora Kotásková z Ratíškovic /povídka: Jarní pohádka [PDF, 33,1 KB]
3. cena Veronika Macháčková z Hodonína /povídka: Bez názvu [PDF, 24,8 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena Richard Skolek z Tišnova /povídka: Odpusť mi [PDF, 55,3 KB]
2. cena Zbyněk Řehoř z Brna /povídka: Sofie, Hugo a Kvido [PDF, 41,8 KB]
3. cena Hana Šustková z Radče /povídka: Větrné návrší [PDF, 51,4 KB]

 

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 22. června 2007 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

 

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.