II. ročník 2007 / 2008

Sousedé a sousedské vztahy. Téma, které mladé autory podnítilo k hledání odpovědí na otázku, kdo jsou lidé, kteří žijí v jejich bezprostřední blízkosti a s nimiž často nechtěně sdílejí i jejich soukromí.

Soutěžící ve svých příspěvcích zachytili sousedství na všech rovinách, tedy nejen v domě a na vesnici či ve městě, ale také na úrovni mikroorganismů, nenarozených a nadpozemských bytostí, napříč generacemi a kulturami.

Porota v čele s básníkem Vítem Slívou ohodnotila letošní příspěvky jako literárně vyspělejší než vloni, tentokrát se ale nápaditější texty sešly ve druhé kategorii, mezi nimiž bylo obtížné vybrat jen tři nejlepší. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 20. června 2008, opět ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce. Ocenění autoři měli možnost přečíst své texty publiku tvořenému soutěžícími, rodiči a pedagogy, kteří přijeli podpořit své svěřence.
Chvíle sdílené blízkosti tematicky spojují první dva oceněné texty první kategorie. Jakub Strouhal v próze O konci a o začátku zachytil okamžik zrození z perspektivy dosud nenarozených dvojčat, Iveta Jakubčíková vyprávěla o přátelství vinných kvasinek v povídce Sousedky. Z jiného soudku byl třetí oceněný příspěvek Renaty Štouračové s názvem Viky Malá, v němž čtrnáctiletá dívka vtipně charakterizuje své sousedy.
Sousedství lidí v jednom domě bylo tématem i u dvou příspěvků ve druhé kategorii. Fenomén sousedů cvičících na housle a vypointovaný závěr se objevil jak u vítězného textu Housle Andrey Jarošové, tak v příběhu Vybíravá vdova Vlasta Heleny Hradilové. Jan Úšela, oceněný druhým místem ve druhé kategorii, zaujal porotu i publikum svým reportážním záznamem z moravské vesnice, v němž zachytil v autentickém moravském nářečí vzpomínky na podivína Frantu Kolomazníka, Donátor.
I letos budou oceněné soutěžní texty uveřejněny ve Sborníku Muzea Brněnska 2008 a také jako samostatný tisk, který během října obdrží všichni soutěžící jako poděkování za účast v soutěži.
Vzhledem k letošnímu ohlasu soutěže u mladých autorů vyslovil Ing. Jan Letocha, radní Jihomoravského kraje, naději, že soutěž bude pokračovat i v dalších ročnících. Vyhlášení třetího ročníku se uskuteční k 28. říjnu 2008.
Mgr. Andrea Vítová


Tiskové zprávy

Složení poroty

  • Vít Slíva, básník, předseda poroty
  • Jarmila Bednaříková, vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
  • Tomáš Sedláček, vedoucí Literárního a dramatického oddělení Českého rozhlasu Brno
  • David Kroča, vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Jakub Strouhal /povídka: O konci a o začátku [PDF, 48,3 KB]
2. cena Iveta Jakubčíková /povídka: Sousedky [PDF, 22,7 KB]
3. cena Renata Štouračová /povídka: Viky Malá [PDF, 22,5 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena Andrea Jarošová /povídka: Housle [PDF, 48,4 KB]
2. cena Jan Úšela /povídka: Donátor [PDF, 57,9 KB]
3. cena Helena Hradilová /povídka: Vybíravá vdova Vlasta [PDF, 43,8 KB]

 

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 20. června 2008 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.