IX. ročník 2014/2015

Skrytá paměť Moravy zaznamenala ve svém devátém ročníku celkem 192 soutěžních textů. Téma soutěže Všude dobře… vybízelo k napsání prozaického textu, který by byl inspirován blízkým okolím autora, jeho domovem, známými lidmi, všednodenními maličkostmi.

Ona pomyslná druhá část přísloví …doma nejlíp! však účastníky často inspirovala také obráceně. Známé skutečnosti soutěžní texty zpochybňovaly a vyvolávaly mnohé otázky.

Jedním z nich je text s názvem Dveře. Hlavní hrdinka v něm zoufale hledá ztracený starý známý domov. Své dosavadní štěstí si uvědomuje právě ale až v okamžiku ztráty. Příběh navíc umocňují prolínající se snové a fantazijní prvky. Povídka Cesta domů vypráví také příběh o hledání pravého domova, který je spíše ale než reáliemi okolo nás vystavěn na pocitech. Autorce se podařilo vystihnout celý příběh na malém prostoru. Marie Černá popsala ve své povídce upřímný rozhovor s přítelem, který se pro její hrdinku stal hřejivým, zdánlivě všedním, okamžikem z minulosti, ale do budoucna velkým zdrojem energie. Skvěle vystihnout rozhovory s přáteli, ač v hospodě, se podařilo i Patriku Říhovi v příspěvku Středa. Marie Anna Stejskalová si porotu získala humornou a ironickou povídkou o jedlíkovi Knedlíkovi, jeho sladkých zážitcích s tyčinkou Twix a hrůze z tělocvikáře Sulce. Humor naopak střídá nostalgie vítězné povídky ve II. kategorii s názvem Holubí dům. Umírající mladý muž v ní hledá holubí dům, symbol ztraceného dětství.

Vítězné texty vyjdou na podzim v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2015. Všem účastníkům z letošního roku bude příloha zaslána spolu se zadáním tématu na příští jubilejní desátý ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy.


Dokumenty


Složení poroty

  • Radek Malý, předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
  • Věra Linhartová, spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
  • Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  • Jan Němec, spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Marie Krejčířová z Olomouce / Dveře [PDF, 54,4 KB]
2. cena Sára Gabrielová z Olomouce / Cesta domů [PDF, 26,1 KB]
3. cena Marie Anna Stejskalová z Buchlovic / Všude dobře… [PDF, 38,6 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena Tereza Dobšovičová z Brna / Holubí dům [PDF, 63,1 KB]
2. cena Marie Černá z Prahy / Světlo [PDF, 69,3 KB]
3. cena Patrik Říha z Frýdku-Místku / Středa [PDF, 46,5 KB]


muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.