V. ročník 2010/2011

Nejlepší „Cizinec“ byl odtajněn 17. června v Mikulčicích, ceny jsou rozdány a je čas ohlédnout se, co všechno letošní jubilejní ročník přinesl.

Soutěžícím nabídl téma „Cizinec“ a ačkoli jde o slovo mnohovýznamové, zadání směřovalo spíše ke ztvárnění vlastní zkušenosti s odlišným prostředím a s odlišnými lidmi či pocity cizince v našem prostředí. Inspirativnější však byla pro většinu mladých lidí ona druhá možnost, a to zachytit člověka v situacích, v nichž se stává cizincem, aniž by opustil známé prostředí… Porotu, která letos hodnotila rekordních 165 příspěvků, překvapila závažnost témat většiny prací: vedle příběhů o cestách do cizích zemí a o setkávání s lidmi nejrůznějších národností, totiž ztvárnili mladí autoři „Cizince“ především jako člověka „odcizeného“ – sobě sama, rodině, spolužákům, společnosti… O tom se mohli přesvědčit i hosté slavnostního vyhlášení výsledků, kteří v závěru odpoledne vyslechli ukázky z oceněných textů.

Hlavní hrdinové všech šesti povídek tvoří na první pohled nesourodé společenství – židovská holčička, dospívající dívka, učitel, starý osamělý muž, mladý schizofrenik a dcera Češky a sovětského vojáka. Na druhý pohled se však odkrývá bezděčná tematická symetrie mezi texty mladších a starších soutěžících: symbolika čísla tři, motiv pohádky H. Ch. Andersena Děvčátko se sirkami a prolínání beznadějné přítomnosti s minulostí se objevuje v povídce Marie Černé i Terezy Šplíchalové. Zachycení života jednotlivce ve společnosti ovládané totalitní ideologií spojuje vítěznou práci Moje sestra Anna-Marie a text Kaťjuška, oceněný druhým místem ve druhé kategorii. Ať už se jedná o jeden den v Protektorátu Čechy a Morava, nebo o Československo za normalizace a poté během odsunu sovětských vojsk, hlavní hrdinky jsou v obou příbězích vydány na milost a nemilost velkým dějinám. Naopak převážně z vnitřní perspektivy rozpolcené osobnosti zachytila Kateřina Hájková svět duševně nemocného mladíka izolovaného v psychiatrické léčebně. Hrdinou příběhu Cizincem světu i sobě Kristýny Varnuškové je naopak muž zcela zdravý, který si ale v jednom okamžiku uvědomí, že daní za „normální“ život v zaběhaných kolejích je dobrovolné odcizení sama sobě.

Skrytá paměť Moravy je tedy zase bohatší o literární výpovědi nejmladší generace autorů, z nichž ty nejlepší budou v září otištěny ve zvláštní příloze Sborníku Muzea Brněnska 2011. V říjnu se pak soutěž s novým tématem vypraví již do svého šestého ročníku, aby objevila další talentované spisovatele.


Tiskové zprávy


Složení poroty

  • Radek Malý, předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
  • Věra Linhartová, spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
  • Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  • Jan Němec, spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Magdaléna Špačková z Předklášteří / Moje sestra Anna-Marie [PDF, 51,2 KB]
2. cena Kateřina Hájková z Brna - Žebětína / Být svým cizincem [PDF, 52 KB]
3. cena Marie Černá z Prahy 4 - Chodov / Holčička se sirkami [PDF, 49,3 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena Kristýna Varnušková z Havířova - Šumbarku / Cizincem sobě i světu [PDF, 48,9 KB]
2. cena Michal Šefara z Břeclavi / Kaťjuška [PDF, 95,6 KB]
3. cena Tereza Šplíchalová z Boskovic/ Cizinec [PDF, 59,4 KB]


Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 17. června 2011 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.