VI. ročník 2011/2012

Co Moravu spojuje s Evropou, co je rozděluje? Záleží ještě na tom, kde v Evropě se člověk narodí? Téma Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě.

Téma kladlo mladým autorům právě tyto otázky a nabídlo jim prostor uchopit je jako příběh lidí, věcí nebo myšlenek, které se zrodily na Moravě a (ne)dokázaly ovlivnit evropskou společnost. Jinou možností bylo literární ztvárnění procesu sjednocování Evropy z nejrůznějších úhlů pohledu a v konkrétních důsledcích pro život člověka. Odborná porota vybírala z devadesáti soutěžních příspěvků, letos poprvé rovnoměrně rozdělených do mladší i starší kategorie. Téma bylo nejčastěji ztvárněno jako fiktivní příběh z historie, osud významné moravské osobnosti či perspektivou nejrůznějších předmětů původem z Moravy.

Také šestice oceněných textů reprezentuje toto pojetí, jak se o tom mohli přesvědčit všichni, kteří přijali pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a přijeli 15. června 2012 do Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Na místě totiž zaznělo jak hodnocení poroty, kterým zdůvodnila všech deset nominací, tak následně i ukázky z oceněných prací. Hned dvakrát se mezi nimi objevil příběh věnovaný původu artefaktů spojených bytostně s (pre)historií Moravy. Milan Chrobák zvolil polohu lidového vypravěče a se svérázným humorem vylíčil souvislost mezi slivovicí a vznikem hlaholice. Eva Halačková se zase pokusila vžít do osoby pravěkého lovce, jeho vnímání světa a zachytit okolnosti vzniku sošky, která se proslavila jako Věstonická venuše. Významnou osobností moravské kultury, která inspirovala hned několik soutěžních prací, je ivančický rodák Alfons Mucha, jehož umělecké začátky v Paříži konce 19. století ztvárnila Martina Baláková v epizodě o vzniku slavného plakátu Sarah Bernhardtové ke hře Gismonda. Osudy dvou „bezejmenných“ lidí zakořeněných v malých obcích na jižní Moravě jsou tématem textů Věčný domov a Poptávka, oba navíc zobrazují typickou situaci – první z nich mezigenerační spor o stěhování starého člověka z rodného místa do města za rodinou, druhý zachycuje průvodní jev přeměny místní firmy v perspektivní podnik dobývající evropské trhy – propouštění starších zaměstnanců. Mezi pracemi, které vyprávěly příběh typických moravských produktů, ať to bylo víno, okurky nebo olomoucké syrečky, vynikl ve své kategorii příspěvek Kristýny Řezáčové, která dokázala s humorem a nadsázkou, dokonce v evropských souřadnicích, ztvárnit cestu jedinečného receptu na nakládané znojemské okurky do zapomnění.

Ohlédnutí za šestým ročníkem Skryté paměti Moravy a oceněné příspěvky přinese na podzim také literární příloha Sborníku Muzea Brněnska 2012, kterou obdrží všichni účastníci soutěže. A stejně jako každý rok, i tentokrát bude literární přílohu provázet přihláška do dalšího ročníku soutěže na téma…? To se dozvíme až v říjnu.


Dokumenty


Složení poroty

  • Radek Malý, předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
  • Věra Linhartová, spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
  • Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  • Jan Němec, spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Milan Chrobák z Nového Jičína / O vzniku hlaholice [PDF, 26,2 KB]
2. cena Martina Baláková z Rudic / Alfons Mucha – Gismonda [PDF, 34,1 KB]
3. cena Kateřina Hurdálková ze Starovic / Věčný domov [PDF, 45,5 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena KIveta Jakubčíková ze Šakvic / Poptávka [PDF, 36,2 KB]
2. cena Kristýna Řezáčová z Jamolic / Pět P [PDF, 130 KB]
3. cena Eva Halačková z Hustopečí / Jak to tenkrát bylo aneb příběh Věstonické venuše [PDF, 45,6 KB]


Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 15. června 2012 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas icom prague 2022 top jizni morava IDS - JMK partner kudy z nudy partner webarchiv

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.