VI. ročník 2011/2012

Co Moravu spojuje s Evropou, co je rozděluje? Záleží ještě na tom, kde v Evropě se člověk narodí? Téma Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě.

Téma kladlo mladým autorům právě tyto otázky a nabídlo jim prostor uchopit je jako příběh lidí, věcí nebo myšlenek, které se zrodily na Moravě a (ne)dokázaly ovlivnit evropskou společnost. Jinou možností bylo literární ztvárnění procesu sjednocování Evropy z nejrůznějších úhlů pohledu a v konkrétních důsledcích pro život člověka. Odborná porota vybírala z devadesáti soutěžních příspěvků, letos poprvé rovnoměrně rozdělených do mladší i starší kategorie. Téma bylo nejčastěji ztvárněno jako fiktivní příběh z historie, osud významné moravské osobnosti či perspektivou nejrůznějších předmětů původem z Moravy.

Také šestice oceněných textů reprezentuje toto pojetí, jak se o tom mohli přesvědčit všichni, kteří přijali pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a přijeli 15. června 2012 do Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Na místě totiž zaznělo jak hodnocení poroty, kterým zdůvodnila všech deset nominací, tak následně i ukázky z oceněných prací. Hned dvakrát se mezi nimi objevil příběh věnovaný původu artefaktů spojených bytostně s (pre)historií Moravy. Milan Chrobák zvolil polohu lidového vypravěče a se svérázným humorem vylíčil souvislost mezi slivovicí a vznikem hlaholice. Eva Halačková se zase pokusila vžít do osoby pravěkého lovce, jeho vnímání světa a zachytit okolnosti vzniku sošky, která se proslavila jako Věstonická venuše. Významnou osobností moravské kultury, která inspirovala hned několik soutěžních prací, je ivančický rodák Alfons Mucha, jehož umělecké začátky v Paříži konce 19. století ztvárnila Martina Baláková v epizodě o vzniku slavného plakátu Sarah Bernhardtové ke hře Gismonda. Osudy dvou „bezejmenných“ lidí zakořeněných v malých obcích na jižní Moravě jsou tématem textů Věčný domov a Poptávka, oba navíc zobrazují typickou situaci – první z nich mezigenerační spor o stěhování starého člověka z rodného místa do města za rodinou, druhý zachycuje průvodní jev přeměny místní firmy v perspektivní podnik dobývající evropské trhy – propouštění starších zaměstnanců. Mezi pracemi, které vyprávěly příběh typických moravských produktů, ať to bylo víno, okurky nebo olomoucké syrečky, vynikl ve své kategorii příspěvek Kristýny Řezáčové, která dokázala s humorem a nadsázkou, dokonce v evropských souřadnicích, ztvárnit cestu jedinečného receptu na nakládané znojemské okurky do zapomnění.

Ohlédnutí za šestým ročníkem Skryté paměti Moravy a oceněné příspěvky přinese na podzim také literární příloha Sborníku Muzea Brněnska 2012, kterou obdrží všichni účastníci soutěže. A stejně jako každý rok, i tentokrát bude literární přílohu provázet přihláška do dalšího ročníku soutěže na téma…? To se dozvíme až v říjnu.


Dokumenty


Složení poroty

  • Radek Malý, předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
  • Věra Linhartová, spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
  • Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  • Jan Němec, spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Milan Chrobák z Nového Jičína / O vzniku hlaholice [PDF, 26,2 KB]
2. cena Martina Baláková z Rudic / Alfons Mucha – Gismonda [PDF, 34,1 KB]
3. cena Kateřina Hurdálková ze Starovic / Věčný domov [PDF, 45,5 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena KIveta Jakubčíková ze Šakvic / Poptávka [PDF, 36,2 KB]
2. cena Kristýna Řezáčová z Jamolic / Pět P [PDF, 130 KB]
3. cena Eva Halačková z Hustopečí / Jak to tenkrát bylo aneb příběh Věstonické venuše [PDF, 45,6 KB]


Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 15. června 2012 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.