VII. ročník 2012/2013

V letošním roce nesla literární soutěž pro mládež zaměřená na prozaické texty téma Pošli to dál! Za touto výzvou se skrývalo poselství, kladná hodnota nebo poznání, které má pro člověka nadčasový význam a předává se dalším pokolením.

Inspirací pro poměrně složité téma bylo letošní významné výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Před 1150 lety se začal v křesťanské liturgii užívat slovanský jazyk. Možná si důsledky tehdejších událostí dnes již tak zřetelně neuvědomujeme. Zamyšlení nad soluňskými bratry však v soutěžících evokovalo i jiné myšlenky. Vybírali z dějin naší země historické osobnosti, které jsou pro ně důležité a jejichž činy ovlivňují člověka v české kotlině, moravském úvalu (a nejen tam) i dnes.

Porota sedmého ročníku soutěže vybírala vítěze z celkem 94 textů. Šesti oceněnými příspěvky prostupuje téma soutěže jako tenká červená nit. Výběr klíčových osobností, kterých si mladí spisovatelé váží nebo které je něčím oslovují, spojuje příspěvky Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla a Pouť na Velehrad. V prvním jmenovaném autorka v ich-formě sugestivně líčí pocity Olgy Havlové v jednom ze zlomových okamžiků jejího života, ve druhém epistolární formou a na srovnání přínosu odkazu sv. Anežky České vysvětluje kmotra své svěřenkyni význam příchodu Konstantina a Metoděje a působení jejich i Anežčina odkazu přes staletí. Oblíbená forma dopisů spojuje tento příspěvek s textem Zavináč. Tentokrát se ale jedná o novodobou e-mailovou korespondenci, ve které se prolínají zprávy několika postav. Inspirací byly autorce kromě zadaného tématu někdy dotěrné řetězové e-maily. Na Velkou Moravu je s nadsázkou situován příspěvek Velkomoravští běžci, v němž autorka s humorem ozřejmuje, jak to na tomto území bylo v minulosti s přespolním během. Vážnější historické události českého odboje se staly námětem pro poslední dva oceněné příspěvky. V příběhu Ztracený odkaz se umně proplétají dvě časové roviny – konec II. světové války, kdy nad Moravou seskakují výsadkáři, a současnost, kdy mladík hledá „cashku“. Text s názvem Kolo líčí události v období heydrichiády z perspektivy čtrnáctiletého děvčete. Nejen všem známé historické osobnosti, ale i nepříliš známí hrdinové klíčových okamžiků našich dějin nám svou odvahou předávají z doby před několika desítkami let poselství, které by nemělo zapadnout ani v hukotu dnešního světa.

Nezkrácené příspěvky oceněných soutěžících budou na podzim 2013 publikovány v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska. Všichni účastníci letošní soutěže je obdrží poštou jako vzpomínku na tento ročník společně s motivační přihláškou na osmou Skrytou paměť Moravy.


Dokumenty


Složení poroty

  • Radek Malý, předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
  • Věra Linhartová, spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
  • Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  • Jan Němec, spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Kristýna Suchánková z Ostravy – Polanky nad Odrou, / Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla [PDF, 35,5 KB]
2. cena Štěpán Kus z Ostravy-Martinova, / Kolo [PDF, 46,4 KB]
3. cena Petra Pikulová z Kuřimi, / Velkomoravští běžci [PDF, 36,9 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena Magdaléna Špačková z Předklášteří, / Zavináč [PDF, 73,6 KB]
2. cena Adéla Ficová z Brna, / Pouť na Velehrad [PDF, 90 KB]
3. cena Vojtěch Mašín ze Šakvic, / Ztracený odkaz [PDF, 66,5 KB]


Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 14. června 2013 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.