IV. ročník 2009 / 2010

Obrazné či skutečné listování v rodinných kronikách přineslo příběhy z více či méně vzdálené minulosti: Soutěžící zachytili osudy svých předků, místní historické události, inspirací a hlavními hrdiny se ale staly i staré odložené věci.

Zda se bude jednat o prózy zcela fabulované nebo půjde o literární zpracování skutečných událostí, bylo samozřejmě ponecháno na vůli mladých autorů. Ať již téma uchopili tak, či onak, na začátku dubna na porotu čekalo 149 soutěžních příspěvků; výsledek snahy o uchování rodinných příběhů, studia archivních pramenů, ale především radosti z vyprávění.

Nově jmenovaná odborná porota, jíž letos předsedal básník Radek Malý, vybrala v každé kategorii pětici nejlepších prací. Jména jejich autorů však zůstala utajena až do 18. června 2010, kdy se ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce, konalo slavnostní vyhlášení výsledků.
Deset textů, deset různých příběhů. Mezi nominovanými v první kategorii získal první místo Tadeáš Dohňanský za humornou historku o „zmrtvýchvstání staré Labunčeny“, kterou zapsal ve valašském nářečí. Také Kristýna Dzapková, která se umístila na druhém místě, ve svém vyprávění o pradědečkovi užila nářečí a odlišila tak pamětnické pasáže od kronikářských. Na třetím místě se umístila Kamila Loučková s pohádkovým příběhem Malý rytíř.
Ve druhé kategorii byla jako nejlepší oceněna povídka Tomáše Lesy Neznámí hrdinové tematizující osobní statečnost jednotlivců v době protektorátu. Intimní okamžik v životě rodiny, v němž se odkrývají vzájemné vztahy, naopak zachytil Jan Sítař v povídce Poslední přání. Námětem prózy Karolíny Kolářové, která získala třetí místo, je jeden lidský osud spjatý se starým domem u řeky.

Také letos si mohli hosté vyslechnout ukázky z oceněných prací přímo v Mikulčicích, v plném znění pak budou otištěny v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2010, kterou jako samostatný tisk obdrží všichni soutěžící začátkem října. Na tradiční závěrečnou otázku, zda bude pokračování soutěže, odpověděl Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, kladně, a tak se již můžeme těšit na pátý ročník.
Mgr. Andrea Vítová


Tiskové zprávy

Složení poroty

  • Radek Malý, předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
  • Věra Linhartová, spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
  • Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  • Jan Němec, spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
  • Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)


Spolupořadatelé soutěže

  • Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
  • Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)


Výsledky kategorie 12 - 15 let

1. cena Tadeáš Dohňanský z Rožnova pod Radhoštěm / Zmrtvýchvstání [PDF, 48,3 KB]
2. cena Kristýna Dzapková z Ráječka / Pradědeček [PDF, 29,9 KB]
3. cena Kamila Loučková z Bezděkova pod Třemšínem / Malý rytíř [PDF, 40,8 KB]


Výsledky kategorie 16 - 19 let

1. cena Tomáš Lesa z Hodonína / Neznámí hrdinové [PDF, 77,3 KB]
2. cena Jan Sítař z Brna / Poslední přání [PDF, 67,5 KB]
3. cena Karolína Kolářová ze Znojma / Dům u řeky [PDF, 56,5 KB]

 

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 18. června 2010 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.